Công việc content

Admin

Xin chào mọi người hôm nay Timapp sẽ chia sẻ cho bạn công việc content mà bạn muốn làm việc và cộng tác mới chúng tôi.

Timapp là trang web chuyên về lĩnh vực công nghệ thủ thuật mạng xã hội như youtube, zalo, google, gmail…

Các bài viết trên trang web chủ yếu về thủ thuật chính vì thế lĩnh vực viết của các bạn chủ yếu là các bài dạng tin tức.

Yêu cầu phải biết viết content chuẩn seo lĩnh vực công nghệ thông tin.

Xem về bài cách viết content chuẩn seo và giá tiền tại: Cách viết content chuẩn seo

Chia sẻ: