Lịch sử

Tư Mã Ý là ai? Tiểu sử và cuộc đời

Tư Mã Ý là ai? Tiểu sử và cuộc đời

Tư Mã Ý là ai? Tư Mã Ý (179-251), Zhongda, là một tướng lĩnh và chính trị gia của nhà nước Tào Ngụy...
Tào Tháo là ai? Tiểu sử và cuộc đời

Tào Tháo là ai? Tiểu sử và cuộc đời

Tào Tháo là ai? Tào Tháo (155-220) là một nhà độc tài quân sự ở Trung Quốc cổ đại vào cuối triều đại...
Gia Cát Lượng là ai? Tiểu sử và cuộc đời

Gia Cát Lượng là ai? Tiểu sử và cuộc đời

Gia Cát Lượng là một trong những quân sư vĩ đại nhất của Trung Quốc thời Tam Quốc, cũng như một chính xách,...